Livet fylles av sorg når noen som står oss nær dør.
Samtidig som sorgen påvirker en, er det mye praktiske ting som må taes tak i etter et dødsfall.
Noen synes dette er ulidelig vondt å måtte ta tak i dette så snart,
mens andre føler at det å måtte ta fatt på det praktiske bidrar til at sorgen bearbeides.

Samtale med sykehus / helsepersonell

Opplever man at noen dør ved en ulykke, brå eller uventet død, kan det etterpå være behov for å snakke med politi, lege, ambulansepersonell eller andre. Man har mange spørsmål og disse kan gi konkrete opplysninger om hendelsesforløp og dødsårsak. Dette har noe man har rett til. Gi beskjed om at man ønsker en samtale eller takke ja hvis man blir spurt.

For noen føles det tryggest å være flere tilstede, evt ha med en venn, lege eller prest som støtte i en slik samtale. Vi i Fosen Gravferd kan også bidra her hvis dere øsnker det.

Man kan også få en ny samtale på et senere tidspunkt. Det kan være vanskelig å fatte situasjonen rett etter dødsfallet, og det dukker kanskje opp nye spørsmål etter gravferden. Da kan man kontakte sykehus/lege/annet personell og be om å få en ny samtale.

Har dere spørsmål, er dere velkommen til å ta kontakt på vår døgnåpne vakttelefon.

Vi har her satt inn forskjellige lenker til literatur og brosjyrer som kan være til både hjelp og støtte.
Det kan også være noen i nærmiljøet som kan bistå med noe av det som skal ordnes. Dette kan være en god støtte når pårørende skal ta tak i både sorg og praktiske ting. Samtidig som at mange  vil være takknemlige for å kunne få mulighet til å vise sin deltakelse i sorgen.

Opplever man at noen dør ved en ulykke, brå eller uventet død,
kan det etterpå være behov for å snakke med politi, lege, ambulansepersonell eller andre.
Man har mange spørsmål og disse kan gi konkrete opplysninger om hendelsesforløp og dødsårsak.
Dette er noe man har rett til. Gi beskjed om at man ønsker en samtale eller takke ja hvis man blir spurt.

For noen føles det tryggest å være flere tilstede, evt ha med en venn, lege eller prest som støtte i en slik samtale.
Vi i Fosen Gravferd kan også bidra her hvis dere ønsker det.

Man kan også få en ny samtale på et senere tidspunkt.
Det kan være vanskelig å fatte situasjonen rett etter dødsfallet, og det dukker kanskje opp nye spørsmål etter gravferden.
Da kan man kontakte sykehus/lege/annet personell og be om å få en ny samtale.

Har dere spørsmål, er dere velkommen til å ta kontakt på vår døgnåpne vakttelefon.

I denne brosjyren er det noen tanker om sorgreaksjoner og om hvordan disse kan bearbeides i tiden etter dødsfallet.
Her er det meste av informasjon rundt et dødsfall samlet i en brosjyre og gir nok svar på mange av pårørendes spørsmål.

Denne brosjyren tar for seg de første dagen etter et dødsfall, og om sorg og omsorg.
Her finner man også oversikt over aktuell literatur.

Barn kan oppleve mange forskjellige typer tap.
De kan miste mor, far, søsken, søster eller bror ved dødsfall,
eller de kan tape daglig kontakt med en eller flere kjøre gjennom skilsmisse, fosterhjemsplassering eller adopsjon.

Det vanligste tapet barn opplever er imidlertid når bestemor eller bestefar dør.
Men barn kan også oppleve tap om en venn blir syk eller dør,
om de selv eller neon de er glad i flytter langt bort, eller et kjæledyr som dør.
Alle disse tapene kan utløse sorg hos barn.

Dette heftet handler om hvordan barn i alderen 6-12 år opplever sin sorg,
hva barn gjør og kan gjøre selv for å få det bedre.
Hva foreldre, besteforeldre, venner, lærere og andre voksne kan gjøre for å støtte og hjelpe.

 

Heftet er skrevet til ungdom i ungdomskolen og videregående skole.
I disse årene går man gjennom en stor utvikling.
Det er delt opp i tre ungdomstider: Opp til 13 år, 13 – 15 år og 16 – 20 år.
I denne brosjyren prøver de å treffe undom i alle aldre så det er ikke sikkert at alt som står her passer for alle.

I denne brosjyren taes det opp barns sorg når en av foreldrene døe av kreft eller annen sykdom.
Den forteller litt om hvordan barn på forskjellige alderstrinn reagerer,
hvordan de opplever situasjonen og hvilke tanker de gjør seg.

Her gies det råd om hva voksne kan gjøre for å hjelpe og støtte barna.

Dette heftet er lagt til de som har mistet en søster eller en bror.
Her kan du lese om hva andre barn forteller om hvordan det var for dem da de mistet sitt søsken,
og om sorgen og savnet etterpå.
Alle historiene i dette heftet er sanne.

Denne brosjyren handler om barns sorg når en av foreldrene dør av kreft eller av en annen sykdom. Den forteller litt om hvordan barn på forskjellige alderstrinn reagerer, hvordan de opplever situasjonen og hvilke tanker de gjør seg. Videre inneholder den råd om hva voksne
kan gjøre for å hjelpe og støtte barna.

Dette heftet er skrevet til alle foreldre som plutselig opplever å miste sitt kjære, lille barn. Heftet gir ingen fasitsvar på hva dere bør gjøre, men kan gi råd og veiledning i en ellers kaotisk og vanskelig tid.

Brosjyren er ment til foreldre som har mistet sitt barn ved livets begynnelse. Den er også nyttig for helsepersonell og alle andre som kommer i kontakt med de rammede. Brosjyren er like aktuell for kvinner som for menn da den vil gi kvinner innblikk i en manns tanker, og øke forståelsen av at vi er forskjellige..

De fleste par som mister barn opplever at det å leve sammen etter dødsfallet i perioder blir vanskeligere enn før.
Par opplever ofte at de sørger ulikt, har større sårbarhet, har mindre krefter og utholdenhet enn tidligere.
Heftet ønsker å gi informasjon om hvordan tap av barn kan virke inn på parforholdet.

En dobbel sorg

Å miste et barnebarn er en ufattelig tragedie. Det er naturstridig at besteforeldre skal overleve sitt eget barnebarn, at ens egne barn skal miste sitt barn før de mister sine foreldre. Generasjonsrekkefølgen blir snudd på hodet.

I dette heftet blir det beskrevet de reaksjoner som mange ansatte i sorg opplever.
Det er mest tatt for seg når et når et plutselig dødsfall skjer,
noe som ofte medfører en blanding av sorg og traume.
Her kan ledere finne hjelp for hvordan de lettere kan møte ansatte i sorg,
og legger til rette for mestring i sin nye livssituasjon.

Denne brosjyren har som formål å belyse noen av de vanligste praktiske
og følelsesmessige forholdene som berører etterlatte etter selvmord.
Noen kapitler vil være nyttig umiddelbart etter selvmordet,
mens andre kan være til hjelp i ukene og tiden som følger.

Denne brosjyren er først og fremt ment for familie, venner,
naboer og arbeidskolegaer til dem som har mistet er barn.
Men innholdet er også relevant for andre plutselige dødsfall.
En forutsetning for å kunne gi støtte og hjelp, er kjennskap til vanlige sorgreaksjoner.
I denne brosjyren gies en kort innføring i reaksjoner som er vanlige etter et barns dødsfall.

Ved å bruke vår webside godkjenner du at vi setter cookies i din nettleser. Brukere som ikke godtar bruken av cookies, må selv endre disse, dersom nettleserens innstillinger er forhåndsinnstilt for aksept. Les mer

Cookie-innstilingene på vår nettside er satt til "Godkjenn cookies". Dette for å gi deg best surfeopplevelse. Ved å bruke vår webside godkjenner du at vi setter cookies i din nettleser. Brukere som ikke godtar bruken av cookies, må selv endre disse i sin nettleser. Du kan lese mer om administrasjon av informasjonskapsler på sidene til www.nettvett.no

Lukk