Gravsted

Alle han rett til et gravsted i kommunen hvor avdøde bodde. Hvis man ønsker å få gravsted i en annen kommune isteden, for eksempel der hvor familien bor, må dette søkes om. Dette er regulert i «Gravferdsloven».

Man kan framsette et ønske om en spesifikk gravplass, men man kan ikke kreve dette. Hvis man ønsker å bruke samme gravsted som en tidligere avdød, må familien (den som er gravplassansvarlig) kontaktes. Gravplassen / kirkegården er behjelpelige med å ordne dette. Er avdøde kremert, kan en urne også nedsettes i en kistegrav hvor f.eks et annet familiemedlem er begravet tidligere eller i en tidligere urnegrav.

Det er og blir opparbeidet Minnelunder på kirkegårdene og dette har vi oversikt over. På en Minnelund har ikke avdøde egen grav med egen stein, men navnet kan isteden kan stå på en plakett i minnelunden. Da har man fortsatt et sted å gå til, uten ansvar for et eget gravsted med stein etc. Mange synes dette er en god løsning, især hvis de bor langt borte og det er vanskelig å drive stell av gravstedet.

Dere vil bli spurt om hvem som skal være gravstedsansvarlig. Dette er en reell oppgave med myndighet og er den personen som skal ta avgjørelser og betale festingen av gravstedet.

Dersom ingen sørger for gravferden, utføres og betales den av kommunen hvor avdøde hadde bopel ved dødsfallet. Eller om avdøde ikke hadde bopel her i landet, av den kommunen hvor dødsfallet fant sted. Kommunen kan kreve utgiftene ved gravferden dekket av dødsboet.

Noe å tenke på ved valg av begravelse eller bisettelse, er at i en kistegrav kan den neste settes ned i en urne. Hvis derimot den første blir satt ned som urne, vil dette medføre at den/de andre også må kremeres og bisettes for å få bruke samme sted.

Ved å bruke vår webside godkjenner du at vi setter cookies i din nettleser. Brukere som ikke godtar bruken av cookies, må selv endre disse, dersom nettleserens innstillinger er forhåndsinnstilt for aksept. Les mer

Cookie-innstilingene på vår nettside er satt til "Godkjenn cookies". Dette for å gi deg best surfeopplevelse. Ved å bruke vår webside godkjenner du at vi setter cookies i din nettleser. Brukere som ikke godtar bruken av cookies, må selv endre disse i sin nettleser. Du kan lese mer om administrasjon av informasjonskapsler på sidene til www.nettvett.no

Lukk