Begravelse eller kremasjon

Gravferdsloven sier at dersom avdøde ikke er blitt kremert, skal gravlegging skje senest 10 virkedager etter dødsfallet. Kremasjon skal også skje senest 10 virkedager etter dødsfallet. Dersom avdøde er blitt kremert, skal gravlegging skje senest 6 måneder etter dødsfallet.

Både politiet og Kirkelig Fellesråd kan utsette disse fristene.
Krematoriet skal varsle politiet senest tre dager før kremasjonen, dette for å forvisse seg om at politiet ikke har grunn til å ville utsette kremasjonen. Kirkelig
Fellesråd kan tillate forsinket begravelse/kremasjon dersom spesielle forhold gjør det rimelig.

Hvordan skjer en kremasjon

Kremasjon skal skje i godkjent krematorium og senest 10 virkedager etter dødsfallet. Vi bruker Moholt Krematorium som er det nærmeste. Urnenedsettelsen kan vente inntil 6 måneder. Man kan av praktiske årsaker ikke kremere og sette ned urnen samme dag.

Ved kremasjon brennes ikke blomstene på kisten. Disse blir tatt av kisten og pårørende kan selv bestemme hva man vil gjøre med disse.

Før kremasjonen legges det en kalkstensbrikke med avdødes navn oppå kisten. Den følger med i kremasjonen, og er like hel etterpå. Slik er man helt sikker på at asken ikke blir forvekslet.

Vi i Fosen Gravferd vil spørre pårørende om hva man ønsker.

Rett til å velge

Den som har fylt 15 år, kan selv bestemme om han/hun ønsker kremasjon. Det må gjøres skriftlig, og erklæringen skal være datert og signert. I så fall skal det respekteres.

Hvis det ikke finnes noen slik erklæring, bestemmer de etterlatte (se “Hvem sørger for begravelsen”). Men hvis man vet at kremasjon var i strid med avdødes religiøse overbevisning eller ønske, skal man ikke velge kremasjon.

Hvis man ikke bruker begravelsesbyrå, må begjæring om kremasjon fremsettes til krematoriet av den som sørger for gravferd. Denne må også fremlegge legeerklæring om dødsfallet.

Askespredning

Det er avdødes ønsker som teller. Fylkesmannen kan etter søknad fra person som har fylt 15 år, gi tillatelse til at asken blir spredt for vinden. Tillatelse kan også gis hvis det godtgjøres at avdøde ønsket askespredning. For eksempel hvis man kan vise til at avdøde uttrykte dette klart og tydelig foran familie, helsepersonell eller lignende.

Fylkesmannen kan sette vilkår for tillatelsen. I praksis betyr det som regel at man bare får spre asken i øde områder, over vann, skog eller vidde. Det blir ikke gitt tillatelse til å spre aske i små ferskvann eller elver, heller ikke på steder med mye småbåttrafikk eller strender. Spredning nær bebyggelse, feks ved egen hytte, er ikke tillatt.

Ved askespredning kan man ikke kreve kirkelig medvirkning, men det er lov å spørre presten hvis man har et slikt ønske. Man kan avholde Humanistisk gravferd ved askespredning.

Bekreftelse

Noen fylkesmenn krever at man etter spredningen sender inn en erklæring fra to vitner om at spredningen har skjedd i henhold til tillatelsen, og at den tomme urnen er blitt innlevert til krematoriet eller til kirkegårdsmyndighetene. Praksis varierer fra sted til sted.

Ved dødsfall skal den dødes nærmeste slektninger, ektefellen, eller andre som har vært til stede, straks gi melding til lensmannen, politistasjonen, namsfogden eller til tingretten.

Valg av sted

I utgangspunktet skal urnen nedsettes på et godkjent sted (gravplass).

Når særlige grunner foreligger, kan fylkesmannen gi tillatelse til at private får anlegge gravplass på egnet sted for nedsetting av askeurne. Fylkesmannen kan sette vilkår for tillatelsen.

Du kommer ikke til å få tillatelse til å sette urnen på peishyllen eller grave den ned i rosebedet.

Ved å bruke vår webside godkjenner du at vi setter cookies i din nettleser. Brukere som ikke godtar bruken av cookies, må selv endre disse, dersom nettleserens innstillinger er forhåndsinnstilt for aksept. Les mer

Cookie-innstilingene på vår nettside er satt til "Godkjenn cookies". Dette for å gi deg best surfeopplevelse. Ved å bruke vår webside godkjenner du at vi setter cookies i din nettleser. Brukere som ikke godtar bruken av cookies, må selv endre disse i sin nettleser. Du kan lese mer om administrasjon av informasjonskapsler på sidene til www.nettvett.no

Lukk